Author page: admin

Paasconcert met projectkoor en ensemble

Op zondag 7 april verzorgt stichting MPH een Passion-achtige uitvoering met als thema “De Koning komt!”. Het nieuwe programma is geschreven voor koor- en samenzang, band, strijkers en verteller. De muzikale leiding is in handen van Matthijs Hoogendijk uit Wijngaarden. Stichting MPH brengt professionele en amateurmusici samen met enthousiaste koorleden om tot een muzikaal hoog niveau te komen. Het 52-koppige…

Read more
Inspirerende openluchtdienst op het schoolplein op zondag 11 juni

Zoals bekend is gemaakt, zal de Oranjevereniging dit jaar de festiviteiten in de sporthal organiseren en geen gebruik maken van een feesttent. Er is nagedacht over een alternatieve locatie om  het laagdrempelige karakter van een tentdienst te behouden. Inmiddels heeft het schoolbestuur aangegeven dat het schoolplein en de benodigde faciliteiten beschikbaar worden gesteld voor onze dienst. Dat is natuurlijk hartstikke…

Read more
Gemeentevergadering woensdag 24 mei

Een gemeenteavond is uitermate geschikt om gemeenteleden te ontmoeten, op de hoogte te houden van de diverse ontwikkelingen, besluiten toe te lichten, voorstellen te bespreken en eventueel te bekrachtigen. Zonder meelevende en meedenkende gemeenteleden kan een kerkenraad niet functioneren. Op deze gemeenteavond wordt o.a. het voorstel Belijdenis-Heilig Avondmaal aan de gemeente voorgelegd en in stemming gebracht. De uitnodiging met de…

Read more
Paasconcert met projectkoor en ensemble

Op zondagavond 16 april organiseert stichting MPH een Paasconcert met als thema “The God who sees”. Het programma is geheel nieuw geschreven voor koor- en samenzang, verteller, band en strijkers. Muzikale leiding is in handen van Matthijs Hoogendijk. Het ca. 40-koppige projectkoor zingt hedendaagse kerkliederen, gospel en worship. De bezoekers kunnen tijdens de sing-in meezingen met opwekkingsnummers en bekende, traditionele…

Read more
Kerstconcert met projectkoor en orkest

Zondagavond 18 december vindt het Kerstconcert plaats van het 40-koppige projectkoor uit Wijngaarden o.l.v. Matthijs Hoogendijk. Het thema van dit concert luidt: ‘De Belofte vervuld’. Verteller Bram van Binnendijk neemt ons mee in het programma, bestaande uit twee delen. Het eerste deel begint met de voorzeggingen en zingt van de hoop op en het verlangen naar de komst van de…

Read more
Een mooie toevoeging voor onze kerk!

Binnenkort komt er iets leuks voor iedereen die een mobiele telefoon of tablet heeft! Het is echt leuk om te hebben en mee te doen Het biedt nieuwe mogelijkheden voor activiteiten en initiatieven Het is voor het gemak Het is zeker niet moeilijk te hanteren Het wordt al in veel kerken gebruikt Het komt naast wat er al is Nieuwsgierig?…

Read more
Van belang

Op de website van onze kerk zijn de opgenomen erediensten en diensten met een bijzonder karakter (bijvoorbeeld rouw, – trouw- en doopdiensten) van Kerk TV en Kerk Radio terug te bekijken en te beluisteren via Kerkdienst Gemist. Vooral beeldmateriaal is erg privacygevoelig. De periode waarin de opnames van de reguliere en bijzondere vieringen zijn terug te kijken/beluisteren is aangepast: Vanaf…

Read more
Paasconcert ‘Het verhaal gaat verder …’

Zondagavond 24 april komt Matthijs Hoogendijk met zijn projectkoor en musici naar onze kerk om samen met de gemeente te luisteren naar en te zingen over het leven van Jezus, Zijn kruisweg, dood en opstanding. Het thema van het concert luidt: ‘Het verhaal gaat verder…’. Met Kerstfeest wordt de geboorte van Jezus nog door velen herdacht. Maar daarna wordt de…

Read more
Corona update: Basisregels blijven belangrijk

Na het afschalen van de beperkende maatregelen komt het ‘normale’ kerkelijke leventje gelukkig weer een beetje op gang. Het aantal gemeenteleden dat de diensten fysiek bijwoont neemt wekelijks toe. En dat is mooi, omdat iedereen van harte welkom is bij de diensten én voor het samenkomen in de Hoeksteen na de dienst. Door het toenemende aantal besmettingen wordt er nog…

Read more