ZWO staat voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking.

Zending

Is de opdracht aan de kerken en christenen om de Bijbelse boodschap door te geven en zichtbaar te maken voor alle mensen.

Werelddiaconaat

is een kerkelijk antwoord op de nood van de wereld. Veelal betekent dit acute noodhulp verlenen bij rampen maar ook structurele hulp verlenen.

Ontwikkelingssamenwerking

Is het aanpakken van de oorzaken die armoede en onrechtvaardige structuren in stand houden.

De ZWO-commissie heeft als opdracht het vergaren van gelden ten behoeve van de ander die afhankelijk is van financiële hulp. De ZWO-commissie probeert gemeenteleden meer bewust te laten zijn van de wereldwijde missie van de kerk.

Deze commissie bereidt de activiteiten met betrekking tot de ZWO ten behoeve van de gemeente voor en coördineert de uitvoering daarvan.

U kunt daarbij o.a. denken aan de Primula-actie die ieder jaar wordt gehouden. Ook worden er twee kaartenacties gehouden. Met Pasen en Kerst worden er kaarten uitgedeeld voor of na de ochtenddienst die gemeenteleden kunnen opsturen naar gevangen over de gehele wereld.

De commissie doet actief mee in de ochtenddienst op Zondagen voor Werelddiaconaat. Dit kan bestaan uit o.a. gebeden uitspreken, geloofsbelijdenis voordragen of een Bijbelgedeelte lezen.

Er wordt een koor geregeld voor de ochtenddienst op 1e Pinksterdag.

De zendingsbladen “Elisabeth” of “Leven.nu”  worden met Pasen en Kerst in samenwerking met de Hervormde Gemeente huis aan huis bezorgd. En zo zijn er nog verschillende activiteiten die door de ZWO-commissie geregeld worden.