Kindernevendienst

Tijdens de eredienst krijgen de kinderen van de basisschool de gelegenheid om naar de Kindernevendienst te gaan.

Er zijn twee groepen, ingedeeld naar basisschoolgroepen:

  • groepen 1, 2, 3 en 4;
  • groepen 5, 6, 7 en 8.

Tijdens de Kindernevendienst wordt een Bijbelgedeelte behandeld op een manier die aansluit bij de leeftijd van de kinderen. Verder wordt er gezongen, gepraat, geknutseld of er wordt een puzzel, quiz of spel gedaan.

De leidinggevenden van de Kindernevendienst verzorgen daarnaast de kerst- en paasprojecten.