Kerkklanken

Kerkklanken heeft een oplage van ongeveer 700 st. en het is gratis voor de eigen kerkleden. Niet-leden kunnen zich abonneren tegen de kostprijs. Het blad verschijnt zo’n 10 keer per jaar. Hebt u vragen? Stuur een e-mail naar redactie@gknieuwendijk.nl

Laatste Kerkklanken: