Activiteiten

Levende gemeente

De kern van het kerk – zijn is het samenkomen rondom het Woord van God. Vanuit dit samenkomen wordt de gemeente, maar ook elk gemeentelid gevormd, waardoor betrokkenheid groeit en inspiratie ontstaat. Die groeiende betrokkenheid en inspiratie is zeker terug te vinden bij de hieronder genoemde werkgroepen. De daartoe behorende vrijwilligers zijn zich terdege bewust van wat er wordt gevraagd om een levende gemeente te zijn. Het mooie ervan is, dat de activiteiten niet alleen naar ‘binnen’ gericht zijn (naar de eigen gemeente), maar dat er ook aandacht is voor wat er ‘buiten’ gebeurt. Er is oog voor de wereld om ons heen, voor de armoede en de omstandigheden waaronder voedsel wordt geproduceerd en verkocht. Natuurlijk is het noodzakelijk de middelen te vinden om de kerk draaiende te houden. Het is echter zeker zo belangrijk als kerk midden in de samenleving te staan. Door de eigen leden hiervan bewust te maken, ontstaat er een brede kijk op de wereld. Het is toch prachtig als er voor een ander een bemoedigend lied wordt aangevraagd. En dan de fairetrade artikelen die aan de man of vrouw worden gebracht: hoe waardevol kan een gekocht artikel zijn. Ook de aanschaf van collectebonnen kan meerdere doelen dienen, zowel naar ‘binnen’ als naar ‘buiten’ gericht. Een levende kerk kan zich ook in deze vorm presenteren.