Diaconie

De diakenen zullen, gedragen door de hele gemeente, de liefde van Christus zichtbaar maken aan hen die hulp nodig hebben binnen en buiten de kerk, in eigen land of in andere delen van de wereld.

Een treffende omschrijving van het begrip “ diaconaat” vinden wij: een roeping van een Christelijke gemeente om oog en oor te hebben voor in het bijzonder vergeten/veronachtzaamde groepen van mensen die verdrukt worden of in de knel geraakt zijn.

De diaconie hanteert een armoede beleidsplan. Als er een hulpaanvraag komt wordt daar zorgvuldig mee omgegaan. Ieder jaar (voor de zomervakantie) krijgen de minima in ons dorp een kleine financiële bijdrage. Dit doen we samen met de Hervormde kerk alhier. De gemeente Altena wordt hierbij ingeschakeld.

Eén van de belangrijkste onderdelen van het diaconaat is het verzorgen van de collecten tijdens de erediensten. Het Heilig Avondmaal wordt helemaal verzorgd door de diaconie. Ook mensen die moeilijk ter been zijn of om andere reden niet aan het Heilig Avondmaal in de kerk kunnen deelnemen worden in de gelegenheid gesteld om dit te doen in Het Steunpunt. In het Biesheuveldijkhuis en Altenastaete kunnen de mensen ook het Heilig Avondmaal vieren.

Nieuwsbrief Gambia Child

De opbrengst van de Avondmaalscollecten besteden we aan een goed doel dat we met elkaar bepalen. Er zijn wel vaste doelen waar elk jaar een collecte voor bestemd is, zoals het Hospice in Gorinchem en de minima in ons dorp.

Elk kwartaal is er een nieuw doel voor de deurcollecte. Ook wel derde collecte genoemd. Deze vindt plaats iedere 1e zondag van de maand bij het verlaten van de kerk. Deze doelen bepalen we samen met de Hervormde diaconie: twee doelen binnenland en twee doelen buitenland.

Een keer in het jaar gaan beide diaconieën kleding ophalen voor Roemenië en Moldavië.

Ook hebben we de jaarlijkse kerstpakkettenactie. Deze kerstpakkettenactie houdt in dat er een kerstpakket bezorgt wordt bij mensen die het goed kunnen gebruiken of een steuntje in de rug nodig hebben. Dat kan om allerlei redenen zijn. De gemeente wordt in de gelegenheid gesteld om hiervoor namen aan te dragen.

De Zusterkring, Radio Zonneschijn, Wereldwinkel en het kerkvervoer vallen onder de diaconie. Ook het maandelijkse bloemetje komt voor rekening van de diaconie. Dit is een bloemetje dat bezorgt word bij mensen die nog lid zijn van onze kerk zijn maar elders in een verzorgingshuis o.i.d. verblijven. Er kan vanuit de gemeente altijd een beroep gedaan worden om een bloemetje te laten bezorgen bij iemand die dat wel kan gebruiken om wat voor reden dan ook. We noemen dat: “het we denken aan je bloemetje”.

Het contactadres van de diaconie is:  diaconie@gknieuwendijk.nl