Jeugdwerk

Van Jeugdraad naar Jongerenraad

Om het Jeugd, Jongeren en Jonge Gezinnen Traject weer nieuw leven in te blazen in relatie met de visie op en het beleid over het jeugd- en jongerenwerk is een nieuwe start met de Jeugdraad gemaakt. Er wordt geprobeerd om de verbinding met allerlei geledingen die het jeugd- en jongerenwerk ondersteunen of vormgeven aan te halen of weer tot stand te brengen. Vanwege de bredere opzet van de Jeugdraad is de naam veranderd in Jongerenraad, zodat deze de ‘lading’ meer dekt. In deze Jongerenraad zijn de hieronder genoemde geledingen vertegenwoordigd:

  • Kindernevendienst
  • Tienerdienst
  • Chûte
  • Stichting Gereformeerd Jeugdwerk
  • Samen Geloven Groep
  • Jonge ouders
  • Kerkenraad

Daarnaast worden de contacten met de Themagroep gestructureerd. Tweemaal per jaar (in april en september) woont een afgevaardigde van de Themagroep een overleg van de Jongerenraad bij om activiteiten af te stemmen en mee te denken over het jaarthema en jaarprogramma.

De jeugdouderling stuurt de Jongerenraad aan en heeft op deze manier contact met alle vormen van het jeugdwerk binnen de kerk. Daarnaast treedt zij binnen de kerkenraad op als belangenbehartiger van de kinderen, jeugd en jongeren.

Schematisch overzicht vormen van Jeugdwerk

De Stichting Gereformeerd Jeugdwerk

De Stichting staat als organisatie los van de kerk, maar ondersteunt allerlei vormen van het jeugdwerk en zet zich waar mogelijk in bij activiteiten zoals de startdag en de kerstmaaltijd. De organisatie van het slotweekend is in handen van de Stichting. Door middel van het Verjaardagfonds komt de Stichting aan zijn financiële middelen.

Voor vragen of opmerkingen over de verschillende onderdelen van het jeugdwerk kan contact opgenomen worden via het emailadres jeugdouderling@gknieuwendijk.nl.