Kerkbalans

Samen van betekenis voor de Gereformeerde Kerk te Nieuwendijk

De waarde van de kerk, wat is dat? Niet in bedragen te vangen. Misschien zelfs lastig in woorden te vangen… De kerk is een plek waar we het geloof met elkaar delen. Waar we rust en verdieping vinden en God ontmoeten. Het is een plek waar we er voor de ander zijn. Waar we zorgen voor elkaar en voor de mensen om ons heen. Zo zijn we als gemeenschap van grote betekenis in de samenleving.

Ook in 2023 willen we het samen kerk-zijn vorm en inhoud geven. We willen vooruit, investeren in het omzien naar elkaar en van betekenis zijn. Daar hebben we uw steun bij nodig! Met deze brief doen we daarom een dringend beroep op u voor een financiële bijdrage.

Want ook al is de waarde van de kerk niet in bedragen te vangen, kerk-zijn kost wel geld. Denk aan het kerkgebouw, het pastoraat en online kerk-zijn. In 2023 willen we daarnaast extra aandacht besteden aan het jeugdwerk, hoe kunnen we onze jongeren in de toekomst behouden? Alleen samen kunnen we dit waarmaken! Zodat we ook in 2023 een gastvrije plek mogen zijn waar mensen zich gezien en geliefd weten, verbinding vinden en geïnspireerd raken.
Want iedereen telt mee!

De actie kerkbalans 2023 loopt van 15 t/m 30 januari. 

Hoe kunt u bijdragen?

Als u wilt bijdragen zijn er een aantal mogelijkheden:

  • Deelnemen van Kerkbalans: Klik HIER voor het digitale toezeggingsformulier en lever deze liefst getekend in bij brievenbus kerk of Zevenbanseweg 4.
  • Via uw brief die u per post ontvangt; incasseren heeft de voorkeur.
  • Via internetbankieren uw kunt uw bijdrage overmaken aan de kerk op rekeningnummer:
    NL 78 RABO 0301 5050 12 n.v. Geref. Kerk Nieuwendijk, o.v.v. Kerkbalans 2023

Heeft u vragen of opmerkingen neem dan contact op met het College van Kerkrentmeesters of via email: kerkbalans@gknieuwendijk.nl.

Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage!

Met vriendelijke groet,
Eli Vos (Voorzitter College van Kerkrentmeesters) (0183 40 32 69)