Onze kerk

Onze kerk “Uitgelicht”.

De kern van het kerk – zijn is het samenkomen rondom het Woord van God. Vanuit dit samenkomen wordt de gemeente, maar ook elk gemeentelid gevormd, waardoor betrokkenheid groeit en inspiratie ontstaat. Zo proberen wij een levende gemeente te zijn. Gericht naar boven, om Gods naam groot maken, gericht naar binnen, om naar elkaar om te zien én gericht naar buiten, om getuige te zijn van de levende Heer. Wij geloven in God de Vader, Jezus Zijn Zoon en in de Heilige Geest. Wij geloven in de verlossing van onze zonden door het lijden van Jezus Christus en de genade van de Heer. Door zijn opstanding en liefde mogen wij allen leven, in relatie met onze God. Deze liefde van onze Heer willen wij uitstralen en doorgeven.

Het hart van de gemeente klopt vooral in de wekelijkse erediensten. Daarin wordt het woord van God uitgelegd, mogen we samen bidden, sacramenten vieren, zingen en ons geloof belijden. Na elke morgendienst is er gelegenheid ongedwongen met elkaar in gesprek te gaan, onder het genot van een kopje koffie of thee. Open en actief zijn de kernwoorden die zeker op onze gemeente van toepassing zijn, waarbij respect voor een ieders geloofsbeleving van groot belang is.

Naast het samenkomen rondom het Woord, hoort ook het pastoraat bij de kern van kerk – zijn. In onze gemeente is een permanente en belangrijke  plaats ingeruimd voor pastoraat in de breedste zin van het woord. Daarin willen we juist onderscheidend zijn. Het pastoraat moet gericht zijn op “samen gemeente zijn”  in de roerige wereld om ons heen.  Een grote groep vrijwilligers is actief in het bezoekwerk. Wijkouderlingen en predikanten  hebben binnen de kerkeraad in het bijzonder de taak om de kerk “kerk’ te laten zijn én te laten groeien, daarbij geholpen door wijkmedewerkers, zusterkringleden en het 1 op 7 pastoraat.

Een bijzonder aspect van deze kerk is toch wel de grote betrokkenheid van veel leden. Diverse werkgroepjes en geledingen zijn er gevormd. Zo zijn er gemeenteleden actief in de vele vormen van het jeugdwerk, de ZWO, catechesegroepen en in het kosters- en schoonmaakwerk. Er is een themagroep, een Beamteam en een rommelmarktcommissie. Verder wordt er veel tijd besteed aan de organisatie van een Kerstmarkt, is er een redactie voor het maandelijks kerkblad en wordt er door een groepje wekelijks een nieuwsbrief samengesteld. Al het drukwerk wordt door gemeenteleden verzorgd, de bloemen van de wekelijkse groet worden rondgebracht en elke zondag staan er gastvrouwen- en mannen klaar om de kerkgangers te verwelkomen. Wie slecht ter been is, kan een beroep doen op de kerkauto, wie helemaal niet uit de voeten kan, heeft de mogelijkheid de diensten via internet of de kerkradio te volgen. Er zijn lectoren en lectrices en er is een heus kerkelijk bureau. Het CvK wordt ondersteund door diverse vakbekwame mensen, een preekvoorziener zorgt voor het preekrooster, de Boekerijen de Wereldwinkel trekken gezamenlijk op, de allerkleinste gemeenteleden kunnen bij de kinderoppas worden gebracht en bij Radio Zonneschijn kunnen verzoekjes worden ingediend. Voor de vrouwen is er een gespreksgroep ‘In Christus Eén’ en een Ladies Night.

Dit alles vóór en dóór gemeenteleden. Actieve betrokkenheid van onze leden, ieder naar haar of zijn vermogen. Daar zijn we trots op!