Beheer en verhuur

Beheerder

Een groep vrijwilligers voert beurtelings het beheer uit. De beheerder die dienst heeft is te bereiken op mobiel nummer 06-10676764.

Voor verhuur kunt u contact opnemen met de penningmeester:

Wim Colijn, tel. 0183 401842

Verhuurbeleid Gereformeerde Kerk Nieuwendijk per 01-05-2020

Huurprijs kerkzaal

€ 250,00 bij concerten (ongeacht wel of geen entreeheffing)

Mogelijkheid tot apparatuur (in overleg). De huurprijs apparatuur nader te bepalen. Deze huurprijs geldt voor de avond van de uitvoering met de mogelijkheid tot opbouwen/generale repetitie in de middag.

  • Voor elk extra dagdeel wordt € 50,00 berekend
  • De koffie, thee en frisdrank is voor deze avonden los te koop voor € 1,00
  • Indien de kerk een koor/muziekvereniging inhuurt betaalt de kerk zelf de huurprijs hiervan. In dit geval is de koffie/thee voor de medewerkers gratis.
  • Voor leden van de kerk zal bij rouw- en trouwgelegenheden het gebruik van de kerk en nevengebouwen altijd gratis zijn. Indien men de consumpties via de kerk wil betrekken wordt daar per consumptie (koffie, thee, frisdrank) € 1,- in rekening gebracht. De kosten van afname van cake, koeken, broodjes, etc. zijn niet inbegrepen en worden apart in rekening gebracht.
  • Voor niet-leden van de kerk wordt bij rouw- en trouwgelegenheden € 250,- in rekening gebracht. In dit bedrag is het gebruik van beamers en geluidsapparatuur inbegrepen. Indien men de consumpties via de kerk wil betrekken wordt daar per consumptie (koffie, thee, frisdrank) € 1,- in rekening gebracht. De kosten van afname van cake, koeken, broodjes, etc. zijn niet inbegrepen en worden apart in rekening gebracht.
  • Voor rouw- en trouwdiensten is de heer A.C. Heijstek koster van dienst.
  • Begrafenisondernemers, die gebruik willen maken van de diensten van een koster, dienen daarover zelf afspraken te maken met de koster van dienst. Voor rouwdiensten is dat de heer A.C. Heijstek, tel. 0183-401910.

Huurprijs van de Hoeksteen en de Inloop

  • € 50,00 (per ruimte per dagdeel)
  • Deze ruimten zijn te huur indien het dorpshuis Tavenu geen plaats heeft
  • Consumpties € 1,00

Inzet predikant en/of organist bij kerkelijke vieringen voor leden van de kerk

Als er een kerkelijke viering (rouw- en trouwdienst) voor leden van de kerk wordt georganiseerd zijn de kosten van de inzet van de eigen predikant voor rekening van de kerk.

Als het bruidspaar of rouwende familie een gastpredikant wenst, zijn de kosten daarvan voor eigen rekening. De kosten van muzikale begeleiding (organist, pianist of andere musici) en extra aankleding (bijv extra bloemen) zijn eveneens  voor eigen rekening.

Bij een trouwdienst wordt een collecte gehouden, waarvan de opbrengst voor de kerk is. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de collectebusjes bij de verschillende uitgangen.

Alle andere situaties in overleg.