Overige

We hebben in de kerk nog meer activiteiten die we gedurende het jaar organiseren.

  • gemeente avonden
  • kringen
  • koffiedrinken na de dienst
  • rommelmarkt
  • kerstmarkt
  • Diverse thema avonden en thema gespreksgroepen