Een gemeenteavond is uitermate geschikt om gemeenteleden te ontmoeten, op de hoogte te houden van de diverse ontwikkelingen, besluiten toe te lichten, voorstellen te bespreken en eventueel te bekrachtigen. Zonder meelevende en meedenkende gemeenteleden kan een kerkenraad niet functioneren. Op deze gemeenteavond wordt o.a. het voorstel Belijdenis-Heilig Avondmaal aan de gemeente voorgelegd en in stemming gebracht.

De uitnodiging met de agenda en de benodigde stukken voor deze vergadering, waaronder het voorstel Belijdenis-Heilig Avondmaal zijn hier als voorbereiding op de vergadering te vinden.

Wij hopen van harte op uw of jouw aanwezigheid. De bijeenkomst vindt plaats in de Hoeksteen, begint om 19.30 uur en zal zo rond 22.00 uur afgerond worden. Tot dan! De kerkenraad.

Definitief voorstel Belijdenis-Avondmaal tbv gemeentevergadering 24 mei 2023
Balans 31-12-2022 concept_15032023
Agenda gemeentevergadering 24 mei 2023
Jaarrekening diaconie zwo en wereldwinkel fris bestand 2022
2022 Balans Diaconie per 31 december definitief