Nu de harde Lockdown stevig in het zadel zit en de PKN en het CIO inmiddels ook dringend adviseren om de erediensten alleen online uit te zenden, lijkt de ingeslagen weg tot en met 9 januari definitief te zijn. De kerkenraad ziet geen andere mogelijkheid dan zowel

  • de morgen- als de avonddiensten alleen online via Kerk TV en Kerk Radio uit te zenden.

Helaas kunnen gemeenteleden zonder een taak gedurende de genoemde periode niet fysiek in de kerkzaal aanwezig zijn.

Als aanvulling op deze maatregelen worden:

  • alle activiteiten/bijeenkomsten in de zalen van de kerk inclusief kerkzaal tot en met 14 januari opgeschort.
  • vinden vergaderingen zolang als het nodig is digitaal plaats, tenzij een vergadering een dringend karakter heeft.

Een In Memoriam wordt als een bijzondere gebeurtenis beschouwd. Een afvaardiging van de familie wordt in de gelegenheid gesteld de dienst bij te wonen.

We hopen wederom op jullie begrip.

Iets te melden?

Heb je zelf een bericht wat je graag op onze website vermeld zou willen hebben? Stuur een mail naar website@gknieuwendijk.nl

Klopt er iets niet?

Deze website wordt bijgehouden door vrijwilligers. Zie je iets wat niet klopt? Geef het door via website@gknieuwendijk.nl