Na het afschalen van de beperkende maatregelen komt het ‘normale’ kerkelijke leventje gelukkig weer een beetje op gang. Het aantal gemeenteleden dat de diensten fysiek bijwoont neemt wekelijks toe. En dat is mooi, omdat iedereen van harte welkom is bij de diensten én voor het samenkomen in de Hoeksteen na de dienst.

Door het toenemende aantal besmettingen wordt er nog steeds geadviseerd de basisregels (handen wassen, niezen in de elleboog én thuisblijven bij klachten) in acht te nemen. De kerkenraad wil daarop wijzen en benadrukken dat er op een verantwoorde wijze met elkaar moet worden omgegaan. Aandacht voor kerkgangers met een kwetsbare gezondheid is absoluut gewenst. Daarom kunnen de lange banken in de vleugel aan de Kilzijde worden gebruikt door mensen voor wie 1,5 m afstand, bijvoorbeeld om medische redenen, nog wel belangrijk is.

De Kindernevendienst en de Tienerdienst draaien gewoon volgens het rooster. Er kan gebruik worden gemaakt van de crèche.  De erediensten worden natuurlijk ook online uitgezonden en zijn via Kerk Radio en Kerk TV te volgen.