Paasconcert met projectkoor en ensemble

Op zondag 7 april verzorgt stichting MPH een Passion-achtige uitvoering met als thema “De Koning komt!”. Het nieuwe programma is geschreven voor koor- en samenzang, band, strijkers en verteller. De muzikale leiding is in handen van Matthijs Hoogendijk uit Wijngaarden.

Stichting MPH brengt professionele en amateurmusici samen met enthousiaste koorleden om tot een muzikaal hoog niveau te komen. Het 52-koppige projectkoor zingt hedendaagse kerkliederen (Sela), gospelnummers en worship. De bezoekers kunnen meezingen met Opwekkingnummers en bekende, traditionele Paasliederen, die in een nieuw, symfonisch jasje zijn gestoken. Verteller Bram van Binnendijk neemt de toehoorders mee in het lijdens- en opstandingsverhaal. De tekst en de muziek lopen in elkaar over en nemen de bezoeker vanaf de allereerste noot mee in deze meeslepende voorstelling.

Het concert begint om 18.30 uur en is een half uur voor aanvang gratis toegankelijk. Na afloop zal er een collecte worden gehouden ter bestrijding van de kosten. Meer informatie is te vinden op www.stichtingmph.nl.