De kerkrentmeesters in onze gemeente verzorgen de materiele en financiele aangelegenheden van de gemeente van niet-diaconale aard. Dit alles in overleg met en in verantwoording aan de kerkenraad. Dat betekent onder meer dat zij meewerken aan het tot stand komen van het beleidsplan en dat het opstellen van de begroting en de jaarrekening in hun takenpakket is opgenomen. Dit geldt ook voor geldwerving en de zorg voor het beschikbaar zijn van ruimten voor de erediensten en ander eactiviteiten van de gemeente. Bijvoorbeeld het werk van kosters / beheerders van gebouwen valt onder hun verantwoordelijkheid. Ook zijn ze verantwoordelijk voor het bijhouden van de registers van de gemeenteleden en van het doopboek, het belijdenisboek en het trouwboek.

Iets te melden?

Heb je zelf een bericht wat je graag op onze website vermeld zou willen hebben? Stuur een mail naar website@gknieuwendijk.nl

Klopt er iets niet?

Deze website wordt bijgehouden door vrijwilligers. Zie je iets wat niet klopt? Geef het door via website@gknieuwendijk.nl